GLUCOBOSS BALANCE

152.0kr

90 tab
Stabilisering av blodsocker. Nu med extra mycket fiskpeptider.

Produkten kan endast beställas av registrerade terapeuter,
övriga hänvisas till någon av våra återförsäljare.