GLUCOBOSS BALANCE

152.0kr

90 tab

Stabilisering av blodsocker. Nu med extra mycket fiskpeptider