Några vanliga symptom vid en matintolerans:

  • Gaser
  • uppblåst orolig mage
  • Trötthet
  • Utslag
  • Ledbesvär

I de tider som vi befinner oss i får vi genom mat, luft och vatten i oss ämnen/gifter som våra kroppar får svårt att  bearbeta. Vårt matsmältningssystem får problem att göra sitt jobb.

I våra tarmar så har tarmslemhinnan uppdraget att ta upp näringen i det vi äter och dricker. Men ofta är den slemhinnan skadad, inflammerad och läckande. En läckande tarm resulterar i att matproteiner kommer ut i våra blodbanor.

Ett obearbetat matprotein som läcker ut i vårt blod blir för kroppen ett slags gift och kroppen börjar tillverka antikroppar mot det.

Det är inte i detta läget säkert att det är en allergi utan kan först vara en intolerans. Intolerans är förstadiet till allergi och reaktionerna är oftast inte lika allvarliga.

Reaktionerna är också fördröjda vid en intolerans så det kan vara svårt att lista ut vad det man äter som man inte mår bra av. Det är nu matintoleranstestet kommer in i bilden.

Testet utförs av terapeuter som fått utbildning, du hittar dem under återförsäljare/terapeuter

Ett blodprov tas i fingret och skickas sedan till ett laboratorium i Cambridge där de är experter på denna typ av analyser.

Är du intresserad av att bli Matintoleransterapeut, kontakta oss.