Vår filosofi

Vi tillhandahåller starka hjälpmedel för terapeuter som arbetar professionellt inom friskvård- och hälsobranschen.

Du skulle kunna vara vår kund, men vi ser dig hellre som medlem av:

SAMVERKANDE EXISTENSKLINIKER.

Omvärlden förändras snabbt i den nya tiden. Terapeuter behöver nya möjligheter att utvecklas med metoder och utrustningar som inte ställer krav på fysisk ansträngning, vilket vi anser vara rätt sätt att påverka människors hälsa och spara terapeutens egen kropp.

För att växa och utvecklas krävs kunskap och rätt utrustning.

Vi vill med våra metoder ge terapeuten trygghet i sitt arbete och inte glömma att:

”En nöjd patient som går ut från kliniken gör att tio nya går in.”

Den information som man finner på vår internsida (kundnummer hos oss samt lösenord krävs för inloggning) avseende Herba Plus-preparaten skall ej ses som heltäckande. Komplett information erhåller terapeuter när de genomgår vår utbildning. Produkterna är avsedda att säljas till kund först sedan noggrann hälsoanalys genomförts.

Tyvärr förekommer direktförsäljning av produkter utan föregående hälsoanalys, det är beklagligt och strider mot våra regler och får ej förekomma.

Vi friskriver oss från ansvar avseende de terapeuter, som mot våra interna regler avseende medlemmar i Samverkande Existenskliniker, säljer Herba Plus-produkter direkt till kund via sina hemsidor. Herba Plus-preparaten är avsedda att förskrivas av terapeut till kund först efter noggrann hälsoanalys och preparaten skall ALLTID vara doserade och rekommenderade direkt till individen.