Avsikten att bränna öronljus är bra av flera anledningar:

Kunden kan ha lock i örat p g a inpetat vax eller fukt. Ofta är målet  att värma upp trumhinnan och balansorganen i mellanörat för att skapa en viss grad av vakuum-sug för att överflödig öronvax ska komma ut, och att vakuumet skall dra ut eventuell fuktighet från mellanörat. Åtgärden har inte många kontraindikationer, men det är viktigt att den terapeut som utför åtgärden har genomgått en introduktionskurs.

Det finns en del tillstånd som är viktiga att känna till för att påverkan med öronljus skall kunna göras på ett säkert och bra sätt. De terapeuter som jobbar med Otopax öronljus är internutbildade och kvalitets säkrade. Du hittar dem under återförsäljare/terapeuter.

Ytterligare säkerhet får vi genom våra koners utformning med säkerhetsring och den mycket viktiga droppstoppet.

Alla som har öron behöver det!

Är du intresserad av att bli Otopaxterapeut, kontakta oss.

Urgammal metod

Öronljus-Metoden bygger på en urgammal åtgärdsmetod och tradition som påverkar besvär i örat och de övre luftvägarna och har i årtusenden utförts med brinnande vaxrör. Det är en enkel och naturlig förebyggande metod som gått i arv från forntida känd visdom till moderna människor som önskar ett hälsosammare liv.

Bygger på fysikens lagar

Öronljus- Metoden är utvecklad efter fysikens lagar om vakuum. Genom att bränna en kona från den breda öppningen minskas trycket i mellanörat och det uppstår en skorstenseffekt. Värmen som stiger orsakar en trycksänkning i den undre delen av konan. Värmen förstärker blodcirkulationen i örat och mjukar upp vaxet. Undertrycket löser upp vaxproppar, skräp och avlagringar i örongången vilka suges upp i konan. Tilltäppta porer friläggs och återställer det rätta trycket i trumhinnan.

Många människor försöker avlägsna vaxproppar med överdriven rengöring eller bomullstops. Dessa metoder är inte så bra eftersom vaxet kan pressas längre in i örongången, blockera den helt och riskera skador på det extremt känsliga membranet i trumhinnan. Detta kan öppna vägen för bakterier att ta sig in till mellanörat och orsaka allvarliga infektioner och problem i balansorganet.

Öronljus ger uppmuntrande resultat på följande hälsoproblem
  • Öroninflammationer (akut eller kronisk)
  • Bihåleinflammationer
  • Öronsusningar (Tinnitus)
  • Yrsel
  • Öroneksem
  • Tryckutjämningsproblem
  • Vaxproppar
  • Enklare hörselproblem
  • Balanssvårigheter

Öronljus kan användas med 7 – 10 dagars mellanrum.